Categorieën
Uncategorized

Wijkbrief rondgebracht in Tanthof

Wij hebben 7.200 brieven voor de wijkbewoners rond gebracht, om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken rondom de megaschool. Wij hebben al veel  hartverwarmende reacties en donaties ontvangen voor onze Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof. Hartelijk dank daarvoor! Samen kunnen wij nog meer doen!