Argumenten

Op deze pagina kun je doorklikken naar achterliggende pagina’s met documenten waarin we onze standpunten kenbaar maken, zoals brieven aan de politiek, College van B&W, ambtelijke organisatie, wijkbewoners etc.

Brief aan de gemeenteraad (7 januari 2021)

In deze brief roept de Stichting Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof de gemeenteraad op om het College van B&W te stoppen met het geldverslindende vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van de megaschool op de plek van de kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem. Met uitgebreide argumentatie.

Brief en poster voor bewoners Tanthof (januari 2021)

Vanaf donderdag 14 januari trekken tientallen vrijwilligers van de Stichting Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof erop uit om wijkbewoners te informeren over de vervolgstudie van de gemeente Delft rondom de bouw van een megaschool op de plek van kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem. Wijkbewoners krijgen een brief en een poster op de deurmat, die ze kunnen ophangen op een goed zichtbare plek. Stickers met nee-/nee en nee-/ja worden natuurlijk gerespecteerd.