Donaties

Wilt u ons financieel ondersteunen? Graag! Dat kan via bankrekeningnummer NL33TRIO0320151824 t.n.v.  Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof

U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze penningmeester Marion Baas via info@behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl