Donaties

Wilt u ons financieel ondersteunen? Graag! Dat kan via bankrekeningnummer NL33TRIO0320151824 t.n.v.  Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof

Wij gaan de donaties gebruiken om de kosten te dekken die we maken voor de tekeningen, die worden gemaakt door een architect.

Dit zijn de tekeningen die betrekking hebben op de Nul optie. Daarin geven we aan dat we woningen en scholen bij elkaar kunnen bouwen op de huidige locaties van de scholen.

Daarnaast maken we kosten om alle inwoners in Tanthof te informeren zoals de kosten voor de flyers.

Voor meer info kunt u contact opnemen met onze penningmeester Marion Baas via info@behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl