Categorieën
Uncategorized

Megaschool

Maar als partijen afhaken omdat je beloftes niet nakomt of vragen niet of onvolledig beantwoordt dan kan je altijd roepen: ze willen niet meer met ons in gesprek. En vooral roepen dat nog niets besloten is!

11 juli 2021 Delft op Zondag