Categorieën
Uncategorized

‘Megaschool’ Tanthof voorlopig van de baan

DELFT- Op donderdagmiddag maakte Gemeente Delft in een persbericht bekend dat het plan om een ‘groene campus’ (ook wel bekend als ‘megaschool’) te realiseren in Tanthof, voorlopig van de baan is. Hoewel de gemeente op basis van het ruimtelijk onderzoek van Architectenbureau Onix concludeert dat er ruimte genoeg is voor het plan, laat het haalbaarheidsonderzoek toch te grote risico’s zien.  Daarom heeft het college nu toch het besluit genomen om deze locatie voorlopig niet verder te onderzoeken.

Door Finn Rekveldt

Het plan om 3 scholen in de wijk samen te voegen tot één groene campus in Tanthof houdt de Delftse politiek al jaren bezig. Stichting behoud kinderboerderij en kindertuin Tanthof werd er zelfs voor opgericht. Daarnaast werd er een petitie opgezet om de bouw te stoppen, die onderhand al meer dan 7000 keer ondertekend is. Het afgelopen jaar intensiveerde het verzet. In de weken na de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek kreeg de redactie van Delft op Zondag wekelijks talloze berichten binnen van buurtbewoners en anderen betrokkenen, die hun onvrede uitte over het plan. Geert van Poelgeest, vertegenwoordiger van Stichting behoud kinderboerderij en kindertuin Tanthof is dan ook blij met het nieuws, en laat dat lachend van blijdschap weten: “Het groen heeft gewonnen!” 

Besluit
Het plotselinge besluit van de gemeente komt vanwege de risico’s die er zijn. Financieel gezien zou de realisatie voor een tekort kunnen zorgen van minimaal 7,2 en maximaal 10 miljoen euro. Deze kosten komen onder andere doordat de bouw in het groen erg ingewikkeld zou zijn. Daarnaast zijn er volgens de gemeente nog een aantal planologische en juridische risico’s, met name door onzekerheid over de milieueffecten. Een woordvoerder van het college laat verder weten dat de maatschappelijke impact ook een van de onderdelen is geweest in de risicoanalyse. “De protesten kwamen vooral van de direct omwonenden, de vereniging Natuurlijk Delfland en andere betrokken stichtingen die zich verenigd hebben in Stichting behoud de kinderboerderij. Veel wijkbewoners hebben een petitie getekend voor het behoud van de kinderboerderij, maar dat willen wij ook. De kinderboerderij blijft ook in alle modellen van Onix behouden.” aldus de woordvoerder.

Proces
Het besluitvormingsproces heeft lang geduurd, en zal vanwege dit besluit nog wel langer duren. Want de wijkopgave voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting blijft volgens de gemeente een belangrijk punt. “We gaan samen met de schoolbesturen kijken naar de mogelijkheden met als doel snel zicht te krijgen op de gewenste huisvesting. De wijk heeft een duurzame onderwijsvoorziening nodig en daar moeten toch de nodige investeringen voor plaatsvinden.” De bedoeling is dan ook dat de schoolbesturen samen met de gemeente verder zullen kijken naar de onderwijshuisvesting. Het besluitvormingsproces wordt daarmee op dit moment nog niet concreet. Daarover zegt de gemeente het volgende: “Het klopt dat dat er nog geen oplossing is en dat vinden wij spijtig. We hebben als gemeente hier veel tijd en aandacht in gestoken omdat we dit proces zorgvuldig en samen met betrokken wilden doorlopen.”

Stichting behoud
Geert spreekt van een groene overwinning, en benadrukt waarom hij zo blij is met dit besluit. “We zijn vooral blij voor de kinderen en het behoud van alle groene voorzieningen in het gebied.” Geert leidde lange tijd het verzet tegen de plannen. Niet alleen als vertegenwoordiger van de bewoners, maar ook als vertegenwoordiger van het groen. De besluitvorming tot nu toe heeft volgens Geert het meeste impact gehad op het vertrouwen van bewoners in het proces. “Vanaf het begin met de kwestie rondom het Abtswoudse Park, tot aan de beslissing die zojuist is genomen, hebben bewoners niet het gevoel gehad dat ze serieus zijn genomen.” De redenen van het ontbreken van dat gevoel zijn verschillend, vertelt Geert. “in 2019 zeiden wij al dat de scholen herbouwd moeten worden op de huidige locaties. Het is schandalig dat ze onze argumenten toen al niet hebben meegenomen. Ik hoop dat het nu eindelijk eens doordringt dat ze dit moeten overnemen, en het plan in ieder geval serieus nemen.” Een alternatief plan wat de stichting onder leiding van Geert eerder dit jaar presenteerde, is het idee om de scholen te herbouwen op de huidige plek, in combinatie met extra woningbouw. Of het alternatieve plan daadwerkelijk overwogen zal worden voor verdere besluitvorming is niet bekend. Geert is blij met het huidige besluit van het college, maar voorziet toch nog problemen. “De gemeente spreekt van uitstel en sluit niet uit dat een nog verder afgeslankt programma toch wordt uitgevoerd. Het is ongelooflijk om te lezen dat het college in overleg gaat met de scholen om het project te bespreken en niet met de Stichting Behoud de kinderboerderij en kindertuin en de BHTD.” Het kernpunt voor de toekomst is voor Geert dan ook kraakhelder. “Kijk goed naar de argumenten die genoemd zijn, en neem ons serieus. Als de optie voor een kleinere school doorgaat, luisteren ze helaas weer niet naar de wijk. De mensen willen de kinderboerderij, waterspeeltuin en tuin behouden. Meer niet.” Hoewel dus nog niet alles zeker is, gaat Geert naar eigen zeggen positief de zomer in.

Toekomst
Over de toekomst is er op dit moment nog veel onzeker. Op basis van de komende gebeurtenissen in de raad rondom het plan zal het college in het najaar een definitief besluit nemen. Er zal tegelijkertijd een vervolgproces starten waar de gemeente en de schoolbesturen samen gaan kijken naar de huisvesting voor de scholen in Tanthof.