Categorieën
Uncategorized

Reactie Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof op Onix rapport

Er is een uitstekend alternatief dat wel draagvlak kent, minder geld kost, de
wijkstructuur niet aantast, verkeersproblemen en parkeeroverlast voorkomt, de natuur intact houdt, ruimte biedt voor (senioren)woningen en jarenlange vertragingen door juridische procedures voorkomt.

Het Onix-plan veroorzaakt een reeks problemen waar vooraf geen oplossingen voor worden gegeven. Keuzes maken op basis van subjectieve rapportages is niet de juiste wijze om met een zo belangrijk onderwerp voor de Delftse bevolking om te gaan.

Klik hier voor reactie.

Categorieën
Uncategorized

Reactie werkgroep omwonenden op Onix rapport

Vanuit de “Werkgroep omwonenden” is de conclusie dat het plan “Groene campus Tanthof locatie Noord” niet haalbaar en niet wenselijk is. De werkgroep vraagt dan ook om deze conclusie over te nemen in het
advies aan de gemeenteraad.

Voor reactie klik hier.

Categorieën
Uncategorized

Groene campus Tanthof

Onix is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden, maar heeft verzuimd betrokken partijen te raadplegen. Hoort dat in een onafhankelijk onderzoek? Of is het onderzoek toch niet zo onafhankelijk?

Categorieën
Uncategorized

Voor u, over u en …..?

Ten aanzien van het scholenprobleem in Tanthof dreigt de gemeenteraad vast te lopen in een principieel dilemma. Een spagaat die ook landelijk niet onbekend is: bestuurt de overheid voor of namens de bevolking?

16-05-2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

D66 spreek vanuit jullie hart!

Laat het draagvlak peilen in Tanthof voor een groene campus op het terrein van de kinderboerderij Tanthof en de kindertuin de Boterbloem! Onderzoek ideeën uit de buurt, zoals het bouwen van nieuwe scholen op de huidige locaties.

09-05-2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Scholenschuif

De belangen van bewoners van Tanthof heeft de gemeente in deze kwestie (scholenschuif) al heel langgeleden achter zich gelaten. Voor wie zijn die (nieuwe) scholen in Tanthof nou eigenlijk? Misschien voor de bewoners?

09-05-2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Kleutercampus Tanthof

Onbegrijpelijk dat het Delftse stadsbestuur stokdoof blijft voor wat de inwoners van de wijken Tanthof wensen. Wie heeft het ook alweer over vertrouwen in de politiek?

02-05-2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Kinderboerderij Tanthof krijgt financiële steun van gemeente om te overleven

De gemeente gaat kijken hoe kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof financieel gesteund kan worden om te overleven. Die toezegging heeft wethouder Karin Schrederhof aan de gemeenteraad gedaan. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet bekendgemaakt.

Zie artikel.

Categorieën
Uncategorized

Volksvertegenwoordigers en megaschool

Dit gemeentebestuur vertegenwoordigt de schoolbesturen. Hoezo, volksvertegenwoordigers?

Delft op Zondag, 25-04-2021

Categorieën
Uncategorized

Zorgen scholenschuif houden aan na onderzoek

“We zijn totaal niet tevreden. Het mooie alternatief voor het bouwen op de plekken waar de scholen nu staan, wordt pas overwogen als de opties, die nu zijn gepresenteerd niet lukken.”

Delft op Zondag, 25-04-2021