Categorieën
Uncategorized

Onix presenteert modellen scholenschuif

Het college van B&W zal in juni een voorgenomen besluit nemen over de studie van Onix, waarop na het zomerreces de behandeling in de gemeenteraad zal volgen.

22 mei 2021 Delft op Zondag