Politiek

Waar staat de politiek?

De scholenschuif houdt de gemoederen in Tanthof al een flinke tijd bezig. Op 13 februari 2019 hebben alle politieke fracties meegedaan aan het politiek café dat de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) had georganiseerd. De opkomst was enorm. Op verzoek van de bewoners gaven alle politieke partijen aan bereid te zijn een alternatieve plek voor de nieuwbouw van de scholen te onderzoeken. 

Hoe staan de politieke partijen hier anno 2021 in, aan de vooravond van de uitkomsten van een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een megaschool op de plek van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en kindertuin de Boterbloem? Zijn zij nog steeds bereid een alternatieve plek voor de nieuwbouw van de scholen te onderzoeken?

We schreven alle fracties aan met de vraag hun standpunt kenbaar te maken op deze website. Dit zijn de reacties die we tot nu toe hebben ontvangen: 

D66 Groen Links Stadsbelangen Delft ChristenUnie Stip overige politieke partijen